Öppen föreläsning

Samtal pågår – klimatet, ideologin och den nya människan

Föreläsning och modererad diskussion med Fil Dr Jacob Nordangård.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket
Föreläsare: Jacob Nordangård

Det är inte många som känner till att några av världens mest förmögna och inflytelserika personer – till exempel Rockefeller-familjen och dess institutioner – varit i vissa fall avgörande aktörer och drivit frågan om klimatet som ett hot mot mänskligheten.

Porträttbild Jacob Nordangård

Fil Dr Jacob Nordangård har forskat kring finansiering av många av världens mest inflytelserika organisationer – inom klimat- och hållbarhetsområdet – och funnit att påtagligt många har initierats, grundats och/eller finansierats av Rockefeller-familjen och dess olika nätverk. Rockefellers och kretsen kring familjen har också en tydlig ideologi angående klimatfrågans enande kraft och den nya människan.

Kom och lyssna och bilda er egen uppfattning!

För mer information kontakta