Forskningsseminarium

Samtal om kunskapssyn och lärarutbildning

Vi fortsätter samtalet om kunskapssyn och lärarutbildning. Richard Tinning, professor emeritus från University of Queensland är gästprofessor och besöker återigen seminariet.
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Lugnet, Falun
Lokal: Selma
Presentatör:
Richard Tinning, Gästprofessor
I våras föreläste Richard Tinning om "Thoughts on knowledge, universities and teacher education: An Antipodean perspective" och nu fortsätter vi diskussionen.
För mer information kontakta
Sara Irisdotter Aldenmyr
Forskningsledare Utbildning och lärande
023-77 88 51