Forskningsseminarium

Samtal om kunskapssyn och lärarutbildning

Vi fortsätter samtalet om kunskapssyn och lärarutbildning. Richard Tinning, professor emeritus från University of Queensland är gästprofessor och besöker återigen seminariet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 12:30 - 14:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Obs. Förändrad form. Endast online.
Streaming: Händelsen streamades
Arrangör: Utbildningsvetenskapliga seminariet
Presentatör: Richard Tinnings

Teacher education: the mission, the politics, and the problematics

Det är rubriken på Richard Tinnings presentation vid det utbildningsvetenskapliga seminariet på onsdag. 45 minuters presentation och 45 minuters diskussion om lärarutbildningens uppdrag och utmaningar. Tinnings, prof. em. vid University of Queensland, är bekant för många av oss från tidigare besök. Han kommer att vara gästlärare vid Högskolan Dalarna februari-mars. Ännu så länge är han kvar i Australien dock och vi vill därför testa med att organisera hela seminariet i zoom. Var och en loggas således in via sin egen dator via länken.

För mer information kontakta