Licentiatseminarium

Nausheen Saeed försvarar sin licentiatuppsats

Nausheen Saeed försvarar sin licentiatuppsats i mikrodataanlys med titeln: Automated gravel road condition assesment.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Digitalt och sal 311 på Campus Borlänge

Delta digitalt via Zoom

Ladda ner uppsatsen: Automated Gravel Road Condition Assessment: A Case Study of Assessing Loose Gravel using Audio Data

Respondent

Nausheen Saeed, doktorand vid Högskolan Dalarna.

Opponent

Mirka Kans, docent vid Linneuniversitetet. 

Examinator

Johan Håkansson, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna. 

Ordförande

Lars Rönnegård, professor i statistik vid Högskolan Dalarna. 

Huvudhandledare

Moudud Alam, docent i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna. 

För mer information kontakta
Professor mikrodataanalys
Senast granskad: