Licentiatseminarium

Roxan Saleh försvarar sin licentiatuppsats

Roxan Saleh försvarar sin licentiatuppsats i ämnet mikrodataanalys med titeln: Analysis of retroreflection and other properties of road signs.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Borlänge och digitalt via Zoom
Lokal: Rum 311

Roxan Saleh, Analysis of Retroreflection and other Properties of Road Signs, 2021

Anslut dig till mötet i Zoom

Respondent

Roxan Saleh, doktorand i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

Opponent

Docent Darko Babić, Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, Croatia

Examinator

Wei Song, professor i business intelligence vid Högskolan Dalarna

Ordförande

Yves Rybarczyk, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna

Handledare

Hasan Fleyeh, docent i datateknik vid Högskolan Dalarna

 

För mer information kontakta
Professor mikrodataanalys
Senast granskad: