Forskningsseminarium

Riskfaktorer och åtgärder för att minska ensamhet bland äldre personer

Jerry Norlin, doktorand inom Vårdvetenskap, kommer att presentera och diskutera sin individuella studieplan om riskfaktorer och åtgärder för att minska ensamhet bland äldre personer.
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: Risk factors and actions to alleviate loneliness in older adults

Presentatör: Jerry Norlin

Delta via Zoom:

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: