Disputation

Ricardo Ramírez Villegas försvarar sin avhandling

Ricardo Ramírez Villegas disputerar inom ämnet energisystem vid Högskolan i Gävle med avhandlingen: Energy efficient renovation in a life cycle perspective - A case study of a Swedish multifamily-building.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge

Ladda ner avhandlingen: Energy efficient renovation in a life cycle perspective - A case study of a Swedish multifamily-building. Ramirez Villegas, Ricardo. (2021)

http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1529117&dswid=5027

Ricardo är företagsdoktorand på Byggpartner och forskningsprojektet ingår i företagsforskarskolan Reesbe som ligger under forskningsprogrammet Urban Transition inom SFO hållbar stadsutveckling.

Företagsforskarskolan Reesbe

Respondent

Ricardo Ramirez Villegas, doktorand inom ämnet energisystem vid Högskolan i Gävle. 

Opponent

Senior Researcher Harpa Birgisdottir vid Aalborg University

Ordförande

Professor Ewa Wäckelgård, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd 

Professor Erik Dotzauer, Stockholm Exergi AB/Högskolan i Gävle

Professor Folke Björk, Kungliga Tekniska Högskolan

Professor Ambrose Dodoo, Linnéuniversitetet

Reserv

Professor Eva Thorin, Mälardalens Högskola

Handledare

Professor Ola Eriksson, Högskolan i Gävle

Professor Thomas Olofsson, Umeå Universitet

Delta digitalt

På grund av covid-19 finns det möjlighet att delta digitalt via Zoom. 

Delta digitalt via Zoom

Ett begrämsat antal deltagare kan delta på plats vid disputationen. Antalet deltagare på plats är mycket begränsat. Om du vill delta som åhörare på plats vid disputationen, anmäl dig till Anette Lenne senast den 17 februari 2021.

Anmäl deltagande på plats till:

ale@du.se

För mer information kontakta
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik