Forskningsseminarium

RePS forskningsseminarium med tema långvarig smärta

Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) anordnar ett seminarium kring långvarig smärta där forskare från ett flertal lärosäten ger korta presentationer kring pågående och planerade projekt.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: A 345 samt Zoom

Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) anordnar ett seminarium där inbjudna forskare från Örebro Universitet, Karolinska institutet och Högskolan Dalarna kommer att berätta om sina pågående och planerade projekt inom området långvarig smärta och smärtproblematik.

Björn Äng ledare och Linda Vixner ställföreträdande ledare för RePS kommer att leda seminariet.

Anmälan till Lena Pettersson (se nedan) som skickar ut länk till de som vill delta via Zoom.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: