Öppen föreläsning

Religioner i samtiden – ett fenomen med dubbla ansikten

Föreläsning med Tomas Axelson, docent i religionssociologi inom Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Online
Föreläsare: Tomas Axelson, docent i religionssociologi

Alltfler studier skrivs om religionens roll i samtiden och beskrivningarna pendlar kraftigt. Ofta beskrivs en syn på religiösa traditioner som problematiska och bidragande till en våldsam utveckling i världen. I andra fall som civilisationsgrundande traditioner med ett andligt djup och samhällsbyggande kraft. Axelson berättar om sina erfarenheter som följeforskare i projekt som handlar om religionsdialog och forskning om detta inom ramen för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD).

Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft

Välkommen till en serie av öppna föreläsningar om religionens skriftande roller!

I media förknippas religionens framträdande i samhället ofta med dess destruktiva sidor, medan andra krafter vill lyfta fram religionens konstruktiva roll i en ny sammansatt tid. Här får du tillfälle att lyssna på experter som analyserar religionens roller utifrån olika kvalificerade perspektiv.

Föreläsningsserien sker i samarbete med Svenska kyrkan och ämnet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna och äger rum online via Zoom.

Till föreläsningen

Varmt välkomna!

Tidigare föreläsningar i serien

När själen går i exil (13 februari) 

Barn i sekter: Barndomar och uppväxtvillkor (17 september) 

Den gamla goda tiden: hur religiösa var vi förr, och var det bra eller dåligt? (15 oktober)