Öppen föreläsning

Religion - genus - sexualitet. Nätbaserad föreläsning och diskussion för religions- och so-lärare

Nationell Religionsdidaktisk mötesplats: Utbyten för inspiration och fortbildning för lärare och forskare.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 17:00 - 19:00

Högskolan Dalarna arrangerar i samverkan med andra lärosäten med lärarutbildning och i samverkan med Föreningen Lärare i Religionskunskap samt Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) träffar för lärare och forskare för fortbildning och samtal rörande frågor som rör ämnet religionskunskap.

Mer information om föreläsningen