Forskningsseminarium

ONLINE: Rehabiliteringsprocessen efter traumatisk hjärnskada

Professor Thomas Strandberg presenterar och diskuterar sitt manus kring erfarenheter gjorda av personer som gick igenom en rehabiliteringsprocess efter traumatisk hjärnskada.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Online via Zoom
Presentatör:
Thomas Strandberg, Professor socialt arbete


Delta genom att logga in på Zoom.

Titel: "The rehabilitation process after traumatic brain injury - a Qualitative Evidence Synthesis of experiences from the injured persons' perspective (Manuscript)"

Seminariet kommer att hållas på engelska om det finns engelsktalande deltagare.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad