Forskningsseminarium

ONLINE: Rehabilitering av människor som drabbats av stroke

Charlotte Roos presenterar och diskuterar sitt manus från ett projekt där människor som drabbats av stroke varit med i besluten kring vård och rehabilitering i hemmet.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Zoom
Presentatör: Charlotte Roos

Titel: "People with stroke receiving rehabilitation at home - experiences of shared decision-making and environmental factors in the planning and goalsetting of the rehabilitation (manuscript)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

Zoom - länk för distansdeltagande

Vid närvaro av engelsktalande deltagare kommer seminariet att hållas på engelska.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad