Forskningsseminarium

Regionala skillnader och samhällsekonomisk effektivitet

Detta är det första av två avslutningsseminarier för projektet "Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomisk effektivitet" som finansierats av Energimyndigheten. Det riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med EU och regional utveckling.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag:

Program

13.00 – 13.25
Regionala skillnader i EU-direktiv, hur och varför? Exemplet "Direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen"
Lena Nerhagen

13.25 – 13.55
Regionala skillnader och kostnader – Resultat från en studie om kollektivtrafik i Sverige         
Lena Nerhagen

13.55 – 14.40
Att beskriva regionala skillnader – svenska geografiska data jämfört med Eurostat 
Daniel Brandt

14.40 – 15.00
Avslutande kommentarer och diskussion
Det finns tid för kortare frågor efter varje presentation.

Presentatörer

Lena Nerhagen, ekonomie doktor, forskar om användning av samhällsekonomisk analys i offentlig beslutsfattande.

Daniel Brandt, docent i kulturgeografik, forskar om samhällsplanering av användning av geografiska informationssystem.

För mer information kontakta
Lena Nerhagen
Universitetslektor nationalekonomi
Senast granskad: