Forskningsseminarium

Psykosociala risker inom psykiatrin

Karl Gummesson, utvecklingsledare på Region Dalarna, besöker Högskolan och presenterar och diskuterar kring psykosociala risker inom psykiatrin.