Prova-på-webbinarium – så kan fallträning minska fallolyckor på jobbet

Svenska Judoförbundet och Afa Försäkring i samarbete med Högskolan Dalarna bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium och prova-på-tillfälle om det beforskade träningsprogrammet Judo4Balance, en beprövad metod som kan förebygga fallolyckor och öka tryggheten på jobbet.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00 - 09:45
Plats: Digitalt
 • Information och statistik om fallolyckor på svenska arbetsplatser
  Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring delar med sig av den senaste statistiken.
 • Hur kan judons fallträning förhindra fallolyckor och minska risken att skadas vid fall på arbetet?
  Karin Strömqvist Bååthe, projektledare vid Svenska Judoförbundet, berättar om det särskilt framtagna träningsprogrammet Judo4Balance, som kan genomföras såväl direkt på arbetsplatsen som digitalt. Maria Huglen, biträdande projektledare och licensierad instruktör för Judo4Balance vid Svenska Judoförbundet, berättar om praktiska erfarenheter av fallträning på arbetsplatser. 
 • Vad säger forskningen om det judoinspirerade träningsprogrammet?
  Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi, Medicinsk vetenskap och forskare vid Högskolan Dalarna, berättar om resultaten från forskningsstudierna.
 • Prova-på fallträning 
  Deltagarna i seminariet får prova på delar av fallträningsprogrammet online under ledning av licensierade instruktörer.

Läs mer och anmäl dig via Judoförbundets webbplats:

Prova-på-webbinarium – så kan fallträning minska fallolyckor på jobbet

För mer information kontakta
Senast granskad: