Sök Prins Daniels Fellowships mentorsprogram

Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med Prins Daniel. Syftet är att inspirera unga till entreprenörskap och att stötta unga entreprenörer.

Datum: , kl 08:00
Sista anmälningsdag:

Mentorprogrammet är öppet för entreprenörer under 40 år och ger adepterna möjlighet att under två års tid få stöd att utveckla sitt företag och sig själv som entreprenör. Mentorerna är handplockade från det svenska eller utländska näringslivet och speciellt utvalda för programmet, och matchningen sker efter adeptens behov och önskemål.

Vem kan söka?
Prins Daniels Fellowships mentorprogram ger ett antal utvalda entreprenörer möjlighet att under två års tid få stöd att utveckla sitt företag och sig själv som entreprenör, med hjälp av en mentor som är handplockad från det svenska eller utländska näringslivet.

Mentorprogrammet är öppet för entreprenörer under 40 år. Företaget ska ha startats efter år 2013 och omsätta minst 5 miljoner kronor eller vara ett start up-företag med goda tillväxtmöjligheter. Den som ansöker ska vara VD eller grundare av företaget.

Programmets innehåll: 

  • Individuella träffar med en utvald mentor som matchas helt efter adeptens behov.
  • Inspirationsföreläsningar, företagsbesök, nätverksträffar och andra skräddarsydda aktiviteter.
  • Deltagande i övriga aktiviteter som arrangeras inom ramen för Prins Daniels Fellowship

Programmet startar 2024 och löper till och med 2025.

Senast granskad: