Forskningsseminarium

Presentation av ramberättelse för doktorsavhandling

Susanne Koistinen, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar ramberättelsen för sin doktorsavhandling om munhälsa hos äldre personer inom korttidsvård
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom
Presentatör: Susanne Koistinen

Titel: "Oral health among older people in short-term care (thesis framework)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

Zoom - länk för distansdeltagande

Vid närvaro av engelsktalande deltagare kommer seminariet att hållas på engelska.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad