Forskningsseminarium

Presentation av projektplan för doktorandstudier

Amanda Jones, doktorand i Vårdvetenskap, kommer här att presentera projektplanen för sitt doktorandprojekt. Detta projekt riktar in sig på klienter inom socialtjänsten och hur deras medverkan påverkas av eventuella bakomliggande problem med psykisk hälsa eller beroende.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom
Presentatör: Amanda Jones

Titel: "Service-user participation and co-morbidity of mental illness and addiction (Project plan)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

Zoom - länk för distansdeltagande

Vid närvaro av engelsktalande deltagare kommer seminariet att hållas på engelska.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad