Disputation

Pre-disputation: Munhälsovård, erfarenheter, associerade faktorer och dödlighet bland äldre i korttidsvård.

Susanne Koistinen, doktorand i Vårdvetenskap, går igenom och diskuterar sin avhandling kring munhälsovård, associerade faktorer och dödlighet bland äldre inom korttidsvården.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Zoom

Titel: "Oral health, experiences of oral care, associated factors, and mortality among older people in short-term care (Pre-defence)"
Presentatör: Susanne Koistinen

Zoom-rum för distansdeltagande