Prata studiestrategi

Välkommen att bolla dina tankar och funderingar om studiestrategi och studieteknik tillsammans med studie- och karriärvägledare och andra studenter. Goda studievanor och strategier möjliggör så att ditt pluggande upplevs mer hållbart och lustfyllt.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:15 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

Upplägget är ett öppet samtal som bygger på studenternas medverkan.
Alla studenter hälsas välkomna och ingen föranmälan behövs.

Till Zoom-rummet

Läs mer om studiestrategier