Prata studiestrategi

Välkommen att bolla dina tankar och funderingar om studiestrategi och studieteknik tillsammans med studie- och karriärvägledare och andra studenter. Goda studievanor och strategier möjliggör så att ditt pluggande upplevs mer hållbart och lustfyllt.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.