Forskningsseminarium

Poesididaktik och kulturell hållbarhet + Fiction in English in the Age of Sustainability

Adjunkt i svenska och doktoranden Karolina Pettersson, Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet, och David Gray, lektor i engelska vid Högskolan Dalarna, presenterar sin forskning om litteratur.
Datum: , kl 10:30 - 12:00
Plats: Campus Falun och online via Zoom
Lokal: E151
Presentatör: Karolina Pettersson och David Gray

Delta i seminariet via Zoom

Poesididaktik och kulutrell hållbarhet

Karolina Petterssons presentation:

Vid seminariet kommer studien om poesididaktik (syfte, metod och teoretiska utgångspunkt) att presenteras. Det kommer också föras ett resonemang om skönlitteraturens och poesins roll inom lärarutbildningen. Slutligen diskuteras några poesididaktiska implikationer utifrån studiens resultat.

Fiction in English in the Age of Sustainability

Mer information om David Grays presentation kommer.

För mer information kontakta
Universitetslektor svenska
Senast granskad: