Forskningsseminarium

Physical employment standards

Dr. Andreas Monnier föreläser och diskuterar om processen att skapa yrkesmässiga krav på fysisk förmåga som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 13:30 - 15:30
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: ”Physical employment standards ”- om processen att skapa yrkesmässiga krav på fysisk förmåga som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Presentatör: Andreas Monnier är Med. Dr. och jobbar inom Försvarsmakten med vetenskaplig utveckling av områdena Fysisk Prestationsförmåga och Fysiskt Stridsvärde. Inom ramen för sin tjänst är Andreas även Postdoc. vid Högskolan Dalarna och involverad i forskningsprojekt inom området långvarig smärta.

Delta via Zoom

 

Anmäl er gärna till Lena Pettersson detaljer nedan.

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad