Forskningsseminarium

Personcentrerad vård - Utveckling och utvärdering av enkät

Helena Fridberg, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus kring utveckling och utvärdering av en enkät för att mäta patienters uppfattning om personcentrerad vård.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom
Presentatör: Helena Fridberg

Titel: "Development and psychometric evaluation of a generic questionnaire aimed at measuring patients perceptions of person centred care (Manuscript)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62