Forskningsseminarium

Personcentrerad vård - Utveckling och utvärdering av enkät

Helena Fridberg, doktorand i Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus kring utveckling och utvärdering av en enkät för att mäta patienters uppfattning om personcentrerad vård.
Händelsen har passerat
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom
Presentatör: Helena Fridberg

Titel: "Development and psychometric evaluation of a generic questionnaire aimed at measuring patients perceptions of person centred care (Manuscript)"

Forskningsprofil: Hälsa och välfärd

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad