Forskningsseminarium

Patienten som forskningspartner (Hälsa och välfärd)

Att personer med kronisk sjukdom/symtom/funktionsnedsättning deltar och integreras i alla steg i forskningsprocessen blir allt vanligare och krävs av en del anslagsgivare. Professor Mathilda Björk från Linköpings Universitet berättar mer om egna erfarenheter och praktiskt tillvägagångssätt.