Forskningsseminarium

Patienten som forskningspartner (Hälsa och välfärd)

Att personer med kronisk sjukdom/symtom/funktionsnedsättning deltar och integreras i alla steg i forskningsprocessen blir allt vanligare och krävs av en del anslagsgivare. Professor Mathilda Björk från Linköpings Universitet berättar mer om egna erfarenheter och praktiskt tillvägagångssätt.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.