Licentiatseminarium

Paria Sadeghian försvarar sin licentiatuppsats

Paria Sadeghian försvarar sin licentiatuppsats i mikrodataanlys med titeln: Modeling and analysis of urban mobility and transportation bevavior on a large scale of GPS data by using machine learning algorithms.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Digitalt

Ladda ner uppsatsen: Human mobility behavior: Transport mode detection by GPS data 

Delta digitalt via Zoom

Respondent

Paria Sadeghian, doktorand vid Högskolan Dalarna.

Opponent

Gyözö Gidofalvi, docent vid Kungliga tekniska högskolan.

Examinator

Yves Rybarczyk, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna. 

Huvudhandledare

Johan Håkansson, professor i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna. 

Ordförande

Hasan Fleyeh, docent vid Högskolan Dalarna.

För mer information kontakta
Professor mikrodataanalys
Senast granskad: