Öppet hus

Högskolan Dalarna bjuder in gymnasielever i Dalarna som går i åk 3 till ett Öppet hus med föreläsningar om högskolans utbildningsutbud.
Datum: , kl 09:00 - 13:00
Plats: Campus Falun

Under dagen så kommer det vara fyra olika informationspass. Varje deltagare får själv välja vilket pass man går på vilken tid.

Se schema för dagen längre ner.

Anmälan

Anmäl dig senast den 30 september!

Anmäl dig här

Lunch

Vi bjuder på en vegetarisk lunch till alla anmälda under dagen.

Schema för dagen:

Tid        
09:30-10:00 – Infopass 1

Teknik & Natur

Ekonomi, samhälle & turism

Vård, medicin & socialt arbete

Mediaprogrammen

10:15-10:45 – Infopass 2

Data & IT

Idrott & Hälsa

Undervisning

Språk

11:00-11:30 – Infopass 3

Teknik & Natur

Ekonomi, samhälle & turism

Vård, medicin & socialt arbete

Språk

11:30-12:30 – Lunch

 

 

 

 

12:30-13:00 – Infopass 4

Data & IT

Idrott & hälsa

Undervisning

Mediaprogrammen

Senast granskad: