Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Traditionell kinesisk medicin - filosofi och utövning

Dr. Zhu Qingyan håller en öppen föreläsning med följande teman: "Words of Truth – Medicine Hidden in Characters; View of Heaven and Earth, Dao Follows the Way of Itself; and Great Truth in Simple Words"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 5
Streaming: Händelsen streamades

Demonstration of the most commonly used therapies such as acupuncture, massage, cupping etc. will be held at the end of the lecture.

Dr. Zhu Qingyan works at the Department of Chinese Medicine at Jianghan University, P.R.China. She received her PhD degree in Acupuncture and Massotherapy in 2008 from Hubei Traditional Chinese Medicine College. She has experience working as a doctor in the Department of Acupuncture and Moxibustion, and has taught, researched on and gained clinical experience in traditional Chinese medicine. She is employed as a teacher of traditional Chinese medicine at Wuhan-Borlänge Friendship City Confucius Institute.

För mer information kontakta
Univ lektor kinesiska