Öppen föreläsning om den progressiva judendomen i London

Välkommen att lyssna till Docent Ruth Illman från Åbo Akademi när hon berättar om musik och religiös förändring med exempel från dagens judiska London.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolans bibliotek

Enligt Ruth Illman finns en tydlig trend med en önskan att kombinera en ofta radikalt liberal teologi med en allt mera traditionell praktik. Bland annat genom att införa mera hebreiska och melodier med rötter i hasidisk mystisk skapar de ett personligt sätt att leva sin judendom som känns öppen och flexibel men samtidigt meningsfullt förankrad i traditionen. På så sätt kan de samtidigt slå vakt om liberala värden som jämställdhet och delaktighet.