Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: "Comparison of Ethics between Confucian and Ancient Greek Philosophy"

Professor Haiming Wen håller en öppen föreläsning om jämförande etik mellan konfucianism och antikens grekiska filosofi.