Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: "Comparison of Ethics between Confucian and Ancient Greek Philosophy"

Professor Haiming Wen håller en öppen föreläsning om jämförande etik mellan konfucianism och antikens grekiska filosofi.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.