Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Att organisera för hållbarhet - är det möjligt?

Hur ska man organisera den privata eller offentliga verksamheten för framtiden? – Med en tydlig hierarki eller med en platt organisation? Det och mer kommer Leif Borgert och Mattias Falkehag att samtala om.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket
Föreläsare: Leif Borgert och Mattias Falkehag

Hur ska man organisera den privata eller offentliga verksamheten för framtiden? – Med en tydlig hierarki eller med en platt organisation? Det och mer kommer Leif Borgert och Mattias Falkehag att samtala om.

Leif Borgert avlade civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1968 och doktorerade vid Stockholms universitet 1992 med avhandlingen "Organiserandet som mode - perspektiv på hälso- och sjukvården". Har arbetat i många år med utveckling av organisation och ledarskap i landsting, kommuner och företag och sedan slutet av 1980-talet i den akademiska världen. Leifs delger sina erfarenheter som lärare och högskolerektor (Högskolan Dalarna och Högskolan på Gotland) i böckerna "En högskola för hela studenten - om Liberal Education" och "Berättelsen om en högskola: akademi, företag och samhällsaktör".

Mattias Falkehag är partner i IT-företaget Netlight med en ingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Med mer än ett decennium hos Netlight har Mattias praktiserat organisk organisationsutveckling och byggt Netlight från ett liten svensk start-up till ett internationellt samarbetande bolag på över 1000 anställda. En organisation som saknar en traditionell hierarkisk chefsordning och som bygger på det mottot "Sense and Respond" snarare än "Predict and Control".

Du kan även ta del av föreläsningen via vår livesändning.