Öppen föreläsning

Öppen föreläsning: Artificiell intelligens – möjlighet eller hot?

Olle Häggström kommer att samtala om vår framtid med artificiell intelligens – kommer AI förändra allt?
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 16:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket

Olle Häggström kommer att samtala om vår framtid med artificiell intelligens – kommer AI förändra allt?

Olle Häggström disputerade 1994 vid Chalmers tekniska högskola blev docent 1997, och professor i matematisk statistik år 2000 vid nämnda högskola. Han forskar huvudsakligen kring sannolikhetsteori, men har även gett ut flera populärvetenskapliga artiklar och böcker, i synnerhet om pseudovetenskap och framtidsforskning, som "Slumpens Skördar" 2004, "Riktig vetenskap och dåliga imitationer", och "Here Be Dragons".

Föreläsningen sänds live.

 

Fler föreläsningar i serien.