ONLINE: Solvärmeworkshop

Intresset för solenergi har alltid varit stort, men marknaden har varit trög under en lång tid. Nu är marknaden för solel mycket aktiv medan solvärmen har kommit lite i skymundan. Under denna dag kan du få en uppdatering över det aktuella läget med solvärme både nationellt och internationellt
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 00:00 - 15:30
Plats: Campus Borlänge

Vi får även ta del av hur bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun har tänkt och gjort när man har installerat både solvärme och solel. Energikompetenscentrum (EKC) vid Högskolan Dalarna tillsammans med Svensk Solenergi och Byggdialog Dalarna bjuder in bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, fjärrvärmeföretag, energirådgivare och konsulter till denna dag.

Program:
(Notera att programmet kan komma att justeras.)

ProgramIntroduktion av dagen:
Anna Werner, VD Svensk Solenergi

Introduktion: Solvärme i Sverige och EuropaJ-O Dalenbäck, Professor Chalmers, Svensk solenergi

Solvärme i när- och fjärrvärmesystem J-O Dalenbäck, Professor Chalmers, Svensk solenergi

Industriell solvärme och solvärme för fjärrvärme Joakim Byström, CEO Absolicon

100% solvärme i en villa? Klaus Lorenz, Högskolan Dalarna

Potential för solvärme i mindre städer i Europa Daniel Trier, PlanEnergi Danmark

Framgångsrik solvärme hos EKSTA Bostads AB

Christer Kilersjö, VD EKSTA Bostads ABFärdplan - Fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen, Chris Bales Högskolan Dal.

Kunskapsläget för villasolvärme, Högskolan Dalarna

Solvärme hos Brf Promenaden i Falun

Workshopen är kostnadsfri.
Anmälan dig till: Lotta Lindén, lli@du.se

Vi skickar agenda med hålltider och länk till dig som anmäler dig.

För mer information kontakta
Kontakt
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare