Konferens

ONLINE: FoU-Marknad

Nu är det åter dags för FoU-Marknad vid Högskolan Dalarna. Denna gång genomförs konferensen helt över nätet beroende på den pågående Corona-pandemin. Vi möts, men gör det genom en serie med olika videokonferenser som pågår i fem parallella spår under dagen.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:00 - 15:10
Plats: Zoom

Onsdagen den 3 juni är det åter dags för FoU-Marknad vid Högskolan Dalarna. Denna gång genomförs konferensen helt över nätet beroende på den pågående Corona-pandemin. Vi möts, men gör det genom en serie med olika videokonferenser som pågår i fem parallella spår under dagen. Sammanlagt finns det 21 olika sessioner att ta del av.

Programmet omfattar presentationer av examensarbeten av studenter vid sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet. Dessutom finns det ett antal förinspelade forskningspresentationer tillgängliga på konferensens webb-plats.

För att få mer information och för att kunna delta på konferensen:

Besök konferenssidan du.se/fou-marknad

För mer information kontakta
Univ lektor omvårdnad