Öppen föreläsning

Nyfiken på medborgarforskning?

Välkommen att delta vid ett seminarium om medborgarforskning. Här får du träffa forskare från olika fält som berättar om hur de arbetar med medborgarforskning och du får prova på att delta i en "mini medborgarforskning". Bland annat medverkar; Dick Kasperowski, René Van der Wal och FORMAS.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Delta i seminariet via Zoom 

För vem:

Studenter, forskare och medarbetare på Högskolan Dalarna.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Vad är medborgarforskning?

Medborgarforskning handlar om att allmänheten, hjälper forskare i deras forskning. Det kan röra sig om att hjälpa forskare genom att samla in eller granska stora mängder data. Medborgarforskning kan också röra sig om att tillsammans formulera frågor för kommande forskning, analysera och prova ut nya metoder. Medborgarforskning kan ha grunden i ett samhälleligt engagemang som kan leda till politiska beslut som har en vetenskaplig grund.

Varför medborgarforskning?

För forskare innebär detta att de vetenskapliga framstegen kan ske snabbare då de får hjälp av allmänheten att samla in data. Nyttan finns även för allmänheten där vetenskapen kommer närmare personer som annars inte skulle kommit i kontakt med forskning. Involverade medborgare får då ökad kunskap och kan sprida kunskap och resultat vidare. Detta kan i sin tur leda till ökat förtroende mellan forskare och allmänheten och att det skapas dialog och samarbete mellan forskare och samhället.

Program

9:00. Opening and presentation of the Citizen science network (TINE), Marie Elf, Dalarna University.

9:05. Introduction, Jörgen Elbe, Pro Vice-Chancellor at Dalarna University.  

9:10. What is this thing called citizen science? History, modes, expectations and ethics in the citizen sciences, Dick Kasperowski. University of Gothenburg.

9:35. Do we need citizen science and how to do it right? René Van Der Wal. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

9:55. Paus 10 min 

10:05. Reducing food waste with citizen science, Sverker Johansson, Dalarna University.  

10:25. Automated gravel road condition assessment and practical exercise using citizen science, Nausheen Saeed, Dalarna University.

10:45. Paus 10 min with an assessment task.  

10:55. The Housing Experiment 2021: A mass experiment involving senior citizens in Sweden, Susanne Ivarsson, Lund University.  

11:15. Co-design by involving citizens in prototype developing, Marie Elf.

11:35. Test results from the practical exercise, Nausheen Saeed.

11:45. Feedback and send-offs, Marie Elf.

Speaker biographies

Dick Kasperowski

Dick is a professor of theory of science at the University of Gothenburg. He is currently leading the research project “Arenas for building relations for co-operation through citizen science (ARCS)” with the aim to help Swedish universities to use citizen science in a responsible and sustainable way and to interact with society. The project will result in a national portal.  Dick is principal investigator of the project “Citizen data: collecting and using data for societal change” with the purpose to investigate the societal usage of citizen science data in Sweden.

Rene Van Der Wal

Rene is a professor of Environmental Citizen Science, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Ecology. The focus of his interdisciplinary work is issues around ecology in society everything from digital innovation in nature conservation to plant-herbivore interactions and invasive species. He has a long experience of using citizen in the research.

Sverker Johansson

Sverker is doctor in physics and have a master’s degree in Linguistics. His main research focus is on the origins and evolution of language. Recently he is involved in the research project aiming to reduce food waste with help of pupils at schools. Sverker is behind an estimated 8% of all articles on Swedish Wikipedia. For the moment he is a senior advisor at Dalarna University.

Nausheen Saeed

Nausheen is a Ph.D. student in microdata analysis at Dalarna university. She will defend her licentiate thesis in May 2021, with the title “Automated assessment of gravel road condition - A Case Study of Assessing Loose Gravel using Audio Data”.

Susanne Iwarsson

Susanne is a professor at the Faculty of Medicine, Lund University. She is an occupational therapist through training. She is the director of a leading research center, the Center for Aging and Supporting Environments (CASE) at Lund University. Her research focuses on the elderly and the environmental impact primarily for the elderly. Recently, she has contributed to and built-up in-depth knowledge of how to work with senior citizens and make their voices heard in research.

Marie Elf

Marie Elf is a professor in nursing, Högskolan Dalarna.  Marie has been involved in a range of projects where she uses co-designing with stakeholders. The projects have been focused on planning of new healthcare environments, products and services for older persons and persons with stroke. She is the leader for the TINE network at Dalarna University.  

För mer information kontakta
Sandra Saade
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: