Öppen föreläsning

Nyfiken på medborgarforskning?

Välkommen att delta vid ett seminarium om medborgarforskning. Här får du träffa forskare från olika fält som berättar om hur de arbetar med medborgarforskning och du får prova på att delta i en "mini medborgarforskning". Bland annat medverkar; Dick Kasperowski, René Van der Wal och FORMAS.
Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

För vem:

Studenter, forskare och medarbetare på Högskolan Dalarna.

Vad är medborgarforskning?

Medborgarforskning handlar om att allmänheten, hjälper forskare i deras forskning. Det kan röra sig om att hjälpa forskare genom att samla in eller granska stora mängder data. Medborgarforskning kan också röra sig om att tillsammans formulera frågor för kommande forskning, analysera och prova ut nya metoder. Medborgarforskning kan ha grunden i ett samhälleligt engagemang som kan leda till politiska beslut som har en vetenskaplig grund.

Varför medborgarforskning?

För forskare innebär detta att de vetenskapliga framstegen kan ske snabbare då de får hjälp av allmänheten att samla in data. Nyttan finns även för allmänheten där vetenskapen kommer närmare personer som annars inte skulle kommit i kontakt med forskning. Involverade medborgare får då ökad kunskap och kan sprida kunskap och resultat vidare. Detta kan i sin tur leda till ökat förtroende mellan forskare och allmänheten och att det skapas dialog och samarbete mellan forskare och samhället.

Ingen anmälan krävs. Delta i seminariet via Zoom: du-se.zoom.us/j/63438087881

För mer information kontakta
Sandra Saade
Univ adjunkt omvårdnad