Nätverksträff

Nätverksträff för matematiklärare
1 min läsning

Nätverksträff föreläsning och workshop för lärare som undervisar i
matematik med fokus på kollegialt arbete och planering av
undervisning.
När?
Torsdag
13:30
16:30
till
Var?
Fö5
Falun

Hanna Palmér docent i matematikämnets didaktik, Linnéuniversitetet i Växjö och  Högskolan Dalarna.

Hanna Palmér inleder med en föreläsning kl. 13.30 med titeln: Kombinatorik och Sannolikhet – Möjligt, Rimligt, Önskvärt matematikinnehåll i Förskoleklass?

Därefter samlas deltagarna i grupper utifrån olika årskurser tillsammans med en
samtalsledare, och diskuterar undervisning samt planerar en matematisk aktivitet att
genomföra i egen elevgrupp.

Nätverksträff för matematiklärare del 2

Anmälan

Anmälan till nätverksträff för matematiklärare

För mer information kontakta
Kontakt
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 80 83