Nationell studentdag – I spåren av Corona

Alla Sveriges studenter bjuds in till ett webinar.

Händelsen har passerat