Nätbaserad konferens med fokus på framtidens lärare

Under  konferensen diskuteras vilka kunskaper och resurser som lärare i högre utbildning kommer behöva de närmsta åren.