Öppen föreläsning

När själen går i exil

Föreläsning med Mikael Kurkiala inom Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Biblioteket
Föreläsare: Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi, forskare och författare

Människan är inte bara en art utan också ett löfte som kräver en stödjande andlig kultur för att infrias. Med utgångspunkt i sin aktuella bok När själen går i exil reflekterar Mikael Kurkiala över ”människoblivandets” villkor i en sekulariserad samtid. Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen? Vad händer när livet allt mer betraktas som en marknadsplats och tempot skruvas upp? Och kan vi bereda en plats dit själen kan återvända?

Religionens janusansikten – en föreläsningsserie om religionen som destruktiv eller konstruktiv kraft

Välkommen till en serie av öppna föreläsningar om religionens skriftande roller!

I media förknippas religionens framträdande i samhället ofta med dess destruktiva sidor, medan andra krafter vill lyfta fram religionens konstruktiva roll i en ny sammansatt tid. Här får du tillfälle att lyssna på experter som analyserar religionens roller utifrån olika kvalificerade perspektiv.

Föreläsningsserien sker i samarbete med Svenska kyrkan och ämnet religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna, och äger alla rum i Högskolans bibliotek i Falun.

Varmt välkomna!

Andra föreläsningar i serien

Barn i sekter: Barndomar och uppväxtvillkor (17 september) 

Den gamla goda tiden: hur religiösa var vi förr, och var det bra eller dåligt? (15 oktober) 

Religioner i samtiden – ett fenomen med dubbla ansikten (19 november)