Forskningsseminarium

När man inte får vara med i leken

Utbildningsvetenskapligt seminarium med Mia Heikkilä, biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och digitalt via Zoom

Barns förhandling inom lek är ett relativt välbeforskat område, medan den förhandling som leder till att barn exkluderas och inte får vara med är mindre beforskat. I ett två-årigt forskningsprojekt finansierat av Utbildningsstyrelsen i Finland fördjupades barns socioemotionella färdigheter i relation till lekförhandling. Explorativa analyser ledde fram till tre dimensioner av exkludering i lek. I presentationen fördjupas projektet, tidigare forskning och vilka resultat mikroanalyserna av barns videofilmade lek kunde visa.

Ta del av seminariet på Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom:

https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Senast granskad: