Disputation

Nadezda Lebedeva försvarar sin avhandling

Nadezda Lebedeva disputerar inom pedagogiskt arbete med avhandlingen: What keeps play alive? A dynamic system approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00
Plats: Digitalt via Zoom

Delta digitalt via Zoom

Ladda ner avhandlingen: What keeps play alive? A dynamic system approach to playing interactions of young newcomer children in Sweden

Respondent

Nadezda Lebedeva, doktorand vid Högskolan Dalarna

Opponent

Sofia Frankenberg, docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

Ordförande

Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

Betygsnämnd 

Carina Hjelmer, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet

Victor Johansson, docent i pedagogik vid Södertörns högskola

Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik vid Högskolan Dalarna

Ersättare

Mats Tegmark, docent i engelska vid Högskolan Dalarna

Handledare

Iris Ridder, docent i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna 

Biträdande handledare

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna 

För mer information kontakta
Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor pedagogiskt arbete