Forskningsseminarium

Multi-sensor hygrothermal data correlation and clustering analysis based on unsupervised learning – An experimental study of Dalarna villa-wooden house in Sweden

Forskningsseminarium inom forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.