Öppen föreläsning

Motoriska lärprocesser inom idrott och fysisk aktivitet

Öppen föreläsning inom ämnet idrotts- och hälsovetenskap.
Datum: , kl 09:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: FÖ1 (E151)
Föreläsare:
Frej Hallgren, Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap

Anmälan

Anmäl dig senast 9 maj via e-post till Frej Hallgren, fhl@du.se.
Begränsat antal platser!

För mer information kontakta
Frej Hallgren
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad: