Nätverksträff

Möte medlemmar i RePS

Mötet diskuterar strategi för RePS generellt och i relation till Högskolan Dalarnas nya strategi