Nätverksträff

Möte medlemmar i RePS

Mötet diskuterar strategi för RePS generellt och i relation till Högskolan Dalarnas nya strategi
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.