Forskningsseminarium

Möjligheter och utmaningar med att studera mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos additivt tillverkade metalliska prover

Kumar Babu Surreddi, docent i Materialteknik, presenterar och diskuterar möjligheter och utmaningar med att studera mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos additivt tillverkade metalliska prover i vårt materialtekniska laboratorium vid Högskolan Dalarna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 16:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Sal 312
Presentatör: Kumar Babu Surreddi

Titel: Characterization of samples produced by additive metal manufacturing technologies

Presentationen kommer att hållas på engelska.