Forskningsseminarium

Medvetenheten om och attityderna till hållbarhet och klimatförändringar inom sjuksköterskeutbildning: en gränsöverskridande undersökande studie

Jennie Aronsson, doktorand inom vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sin doktorandplan där hon ska undersöka attityderna kring hållbarhet och klimatförändringar inom sjuksköterskeutbildning i flera länder.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Zoom

"The awareness of and attitudes towards Sustainability and Climate Change in Nursing Education: a cross-national exploratory study (PhD plan)"

Presentatör: Jennie Aronsson

Delta digitalt via Zoom.
Till Zoomrum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad