Disputation

Maria Larsson försvarar sin avhandling

Maria Larsson disputerar i ämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen: Viktig läsning?
Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun, Föreläsningssal 6 och Zoom

Ladda ner avhandlingen: Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext.

Respondent

Maria Larsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

Marte Blikstad-Balas, professor vid Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Universitet i Oslo

Betygsnämnd

Stefan Lundström, biträ. professor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå Tekniska Universitet

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet

Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Handledare

Tarja Alatalo professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna, huvudhandledare

Marie Nordmark, lektor i svenska, Högskolan Dalarna, biträdande handledare

Ordförande

Mats Tegmark, lektor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Plats

Campus Falun, Föreläsningssal 6 och digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/my/samtal101

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: