Disputation

Maria Larsson försvarar sin avhandling

Maria Larsson disputerar i ämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen: Viktig läsning?
Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext.
Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Föreläsningssal 5

Ladda ner avhandlingen: Viktig läsning? Svensklärare i gymnasiet om läsundervisning i en performativ kontext.

Respondent

Maria Larsson, doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Opponent

Marte Blikstad-Balas, professor vid Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Universitet i Oslo

Betygsnämnd

Stefan Lundström, biträ. professor i svenska med didaktisk inriktning, Luleå Tekniska Universitet

Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet

Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ersättare

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ordförande

Mats Tegmark, docent i engelska, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: