Disputation

Marco Hernandez Velasco försvarar sin avhandling

Marco Hernandez Velasco disputerar i ämnet teknisk fysik med avhandlingen: Year-round production of forest seedlings under LED lamps biological and energetic implications of indoor cultivation.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 13:15
Plats: Campus Borlänge i rum B-320 och digitalt via Zoom

Year-round production of forest seedlings under LED lamps: Biological and energetic implications of indoor cultivation, av Marco Hernandez Velasco

Respondent

Marco Hernandez Velasco, doktorand i teknisk fysik vid Uppsala universitet

Opponent

Docent Johanna Riikonen, LUKE Natural Resources Institute Finland

Betygskommitté

Kalliopi Radoglou, professor vid Democritus University of Thrace

Vladan Iveti, professor vid University of Belgrade

Pietro Campana, docent vid Mälardalens Högskola

Karl-Johan Bergstrand, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Tomas Persson, docent vid Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Uwe Zimmermann, docent i solcellsteknik vid Uppsala universitet

Biträdande handledare

Anders Mattsson, forskare skog och träteknik vid Högskolan Dalarna

Frank Fiedler, lektor i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna

Ordförande 

Ewa Wäckelgård, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna

Delta på plats eller digitalt 

Anmälan för att erhålla zoom-länk görs till Annette Lenne.

För mer information kontakta
Institutionsadministratör
Senast granskad: