Disputation

Mahwish Naseer försvarar sin avhandling

Mahwish Naseer disputerar i social arbete med avhandlingen "Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations".
Datum: , kl 09:00
Plats: Karolinska Institutet, Berzelius väg 3, Solna, Stockholm
Lokal: Cesar

Why do older adults seek emergency care? The impact of contextual factors, care, health, and social relations

Delta online via Zoom  

Respondent

Mahwish Naseer, doktorand, Högskolan Dalarna; Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm Universitet

Opponent

Marie Ernsth-Bravell, docent, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping University

Ordförande

Neda Agahi, docent, Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm Universitet

Betygsnämnd

  • Magnus Sandberg, docent, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
  • Maria Eriksdotter, professor, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet
  • Susanne Gustafsson, docent, avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan, Jönköping University

Ersättare betygsnämnd

Elisabet Cedersund, professor emerita, avdelningen för åldrande och social förändring, institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Huvudhandledare

Lena Dahlberg, docent, institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna; Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm University

Handledare

  • Anna Ehrenberg, professor, Institutionen för hälsa och välfärd, Högskolan Dalarna
  • Pär Schön, Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet; Aging Research Center, Karolinska Institutet & Stockholm University

 

För mer information kontakta
Senast granskad: