Licentiatseminarium

Luis Oliveira försvarar sin licentiatuppsats

Luis Oliveira försvarar sin licentiatuppsats i mikrodataanalys: Decision-making in SME internationalization : The role and use of Control in decisions made under the uncertainties of foreign market expansion.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00
Plats: Digitalt

Delta digitalt via Zoom

Oliveira, Luis. Decision-making in SME internationalization : The role and use of Control in decisions made under the uncertainties of foreign market expansion, Dalarna University, 2020. Licentiatavhandling. 

Respondent

Luis F. C. Oliveira, doktorand i mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna.

Opponent

Katarina Blomkvist, docent vid Uppsala universitet.

Examinator

Reza Mortazavi, docent i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna.

Ordförande

Catia Cialani, lektor i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna.

Handledare

Martin Johanson, adjunkt företagsekonomi vid Högskolan Dalarna.

För mer information kontakta
Catia Cialani
Univ lektor nationalekonomi