Forskningsseminarium

Liv och död för föräldrar och tonåringar - Kvalitativ innehållsanalys

Camilla Udo, Eva Randell och Mari-Cristin Malm från Högskolan Dalarna berättar om sina forskningsmetoder inom palliativ vård, vård där föräldrar förlorat sitt barn innan födseln och tonåriga pojkars hälsa.