Forskningsseminarium

Liv och död för föräldrar och tonåringar - Kvalitativ innehållsanalys

Camilla Udo, Eva Randell och Mari-Cristin Malm från Högskolan Dalarna berättar om sina forskningsmetoder inom palliativ vård, vård där föräldrar förlorat sitt barn innan födseln och tonåriga pojkars hälsa.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.